RA2813 - 1.34-TOU - 4.2-14k - .70-DIA

$ 2,500.00

A 11 3650

  • Center Stone: 1.34-TOU
  • Gold: 4.2-14k
  • Second Stone: .70-DIA