RF5615 - .33-DIA - 3.2-W14k

$ 450.00

  • Center Stone: .33-DIA
  • Gold: 3.2-W14k
  • Third Stone: .33-DIA