RO487 - 1.64AME - 14K - .04DIA

$ 225.00

  • Center Stone: 1.64AME
  • Gold: 14K
  • Second Stone: .04DIA