RP8316 - 1.1sap - 3.9-w18k - .22dia

$ 425.00

  • Center Stone: 1.1sap
  • Gold: 3.9-w18k
  • Second Stone: .22dia
  • Third Stone: s