JC6812 - hem - 9k

$ 295.00

  • Center Stone: hem
  • Gold: 9k