EB8843 - .96-DIA - 11.6-W14K - .64-YS

$ 1,495.00

W-DIA .24 BK-DIA .96

  • Center Stone: .96-DIA
  • Gold: 11.6-W14K
  • Second Stone: .64-YS
  • Third Stone: .26-DIA