EG413 - .75-dia - 4.8-10kw

$ 750.00

  • Center Stone: .75-dia
  • Gold: 4.8-10kw